Integritetspolicy

VERSION 1.0 - Februari 2019

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om den information som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats eller i något annat sammanhang. I samband med insamlingen av informationen agerar vi som personuppgiftsansvarig och vi är därför enligt lag skyldiga att ge dig viss information om oss och varför och hur vi använder din information samt vilka rättigheter du har över din egen information.

Personuppgiftsansvarig

hw-homeware ApS är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats eller när vi har en relation med dig i ett annat sammanhang, till exempel om du är kund, potentiell kund eller affärspartner till oss. Detta beskrivs mer detaljerat nedan.

Kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvarige är följande:

hw-homeware ApS
Lyngby Torv 1, 1
DK - 2800 Kgs. Lyngby
E-postadress till oss:  kundeservice@hw-homeware.dk
Tel + 45 48 26 25 25 00

Vi är inte skyldiga att ha ett dataskyddsombud, så eventuella förfrågningar om vår användning av dina personuppgifter ska riktas till oss via kontaktuppgifterna ovan.

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i följande fall:

Om du köper varor i vår webbshop

Om du köper varor i vår webbshop samlar vi in och behandlar den information som är nödvändig för att vi ska kunna utföra den avtalade uppgiften. Det kan t.ex. vara namn, e-post, telefonnummer, adress, CVR-nummer samt order- och köphistorik. Vid behov vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tredje part, såsom transportföretag (Webshipper och GLS), i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera den avtalade leveransen.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter när du är vår kund är GDPR artikel 6(1)(b) avtal, eftersom behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 5 år efter utgången av det räkenskapsår under vilket du genomförde ditt köp. Grunden för detta är GDPR artikel 6(1)(c) rättslig förpliktelse, eftersom vi enligt bokföringslagstiftningen är skyldiga att spara dina uppgifter om det skulle uppstå en tvist om bokföringen. 

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev lämnar du ditt namn och din e-postadress till oss.

Det gör vi för att tjänsten ska fungera, så att vi vet vem vi ska skicka nyhetsbreven till. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att skriva direkt till oss på  kundeservice@hw-homeware.dk. Vi kommer då att avregistrera dig från listan och radera all din information.

Vi kan dock fortfarande behöva lagra vissa av dina uppgifter under en tidsperiod. Detta beror på att vi är skyldiga att kunna dokumentera att vi har uppfyllt raderingsskyldigheten. Vi förbehåller oss därför rätten att behålla ditt namn för att kunna dokumentera att vi har uppfyllt vår raderingsskyldighet och därmed följa reglerna. Den rättsliga grunden för detta är artiklarna 5.2 och 6.1 c i dataskyddsförordningen. Som ett minimum kommer vi att radera din e-postadress så att vi i möjligaste mån uppfyller din begäran om radering.

Vår rättsliga grund för att samla in och lagra ditt namn och din e-postadress är det samtycke du gav oss när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Det är inte ett lagkrav att du måste lämna dina personuppgifter till oss och att vi får lagra och använda dem.

Om du inte vill att vi tar emot och lagrar ditt namn och din e-postadress ska du helt enkelt inte prenumerera på vårt nyhetsbrev. Den enda konsekvensen är att du inte kommer att kunna ta emot nyhetsbrevet.

När du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats för att bläddra bland våra produkter och tjänster och ta del av den information vi tillhandahåller, används ett antal cookies av oss och tredje part som gör att webbplatsen kan fungera, samlar in användbar information om besökare och hjälper oss att förbättra din användarupplevelse. 

Vissa av de cookies vi använder är absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och vi ber inte om ditt samtycke för att placera dessa på din dator. 

För mer information om vår användning av cookies, se vår cookiepolicy [infoga länk till cookie-policy]

När du skickar in en förfrågan via vår webbplats

När du skickar in en förfrågan via kontaktformuläret på vår webbplats kommer vi att be dig om dina kontaktuppgifter i form av företagsnamn, adress, namn och e-postadress.

Vi använder denna information för att svara på din förfrågan, inklusive att ge dig all information om våra produkter och tjänster som du har begärt. Vi kan också välja att skicka e-post till dig flera gånger efter din förfrågan för att följa upp din intresseanmälan och se till att vi har besvarat din förfrågan på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer att göra detta på grundval av vårt legitima intresse av att förse dig med korrekt information innan vi lämnar ett erbjudande.

Din förfrågan kommer att vidarebefordras till vår e-postadress och lagras endast i vår e-postbrevlåda, som finns på servrar i EU. Förfrågan behandlas därefter uteslutande via e-postkorrespondens till den e-postadress som du har angett i samband med din förfrågan. 

Vi använder inte den information som du lämnar till oss för att fatta några automatiserade beslut som kan påverka dig. 

Vi lagrar e-postförfrågningar i 1 år innan vi raderar dem. 

Om du är en leverantör eller affärspartner till oss eller på annat sätt en del av vårt nätverk

Om du eller ditt företag är en leverantör, affärspartner och/eller på annat sätt ingår i vårt nätverk samlar vi in visitkortsinformation (dvs. namn, e-post, telefonnummer etc.) för att bygga upp samarbete och relationer mellan dig, vårt företag och andra relevanta aktörer i vårt nätverk. 

Vår lagliga grund för att använda dina personuppgifter är "berättigade intressen". Detta innebär att vårt intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än dina grundläggande rättigheter att vi inte gör det. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi har bedömt att dina grundläggande rättigheter som individ är tillräckligt balanserade mot ditt (och vårt) intresse av att du är en del av vårt nätverk och/eller affärspartner och därmed tillåter oss att samla in och lagra dina personuppgifter.

Om du begär tillgång till dina personuppgifter

Om du begär tillgång kommer vi att genomföra nödvändig identifiering av dig innan vi lämnar ut personuppgifter till dig. Detta gör vi för att säkerställa att vi inte omotiverat lämnar ut personuppgifter som en falsk person har begärt att vi ska lämna ut.

I vissa fall kommer detta att innebära att vi begär en kopia av ditt hälsokort och/eller fotolegitimation, t.ex. pass eller körkort. Vi anser att detta kan vara ett av de nödvändiga sätten att säkerställa identitet och efterlevnad. Det beror dock på situationen, bland annat på hur väl vi känner dig.

Vår lagliga grund för att ta emot ytterligare identitetsuppgifter om dig är artiklarna 5.2 och 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta innebär att det i lagstiftningen anges vissa kriterier för hur vi på ett lagligt sätt kan uppfylla din begäran om tillgång.

Om du ber oss att inte kontakta dig i framtiden

Om du uttryckligen ber oss att inte kontakta dig i framtiden kommer vi att behålla en kopia av din förfrågan för att registrera din begäran och uppfylla din begäran om att inte bli kontaktad.

Den rättsliga grunden för att ta emot ytterligare identitetsinformation om dig är artiklarna 5.2 och 6.1 c i GDPR. Detta innebär att lagstiftningen fastställer vissa kriterier för hur vi lagligen kan uppfylla din begäran om att inte bli kontaktad i framtiden.

Om du inte vill att vi ska lagra dina personuppgifter kan konsekvensen annars bli att vi kontaktar dig av misstag och mot din vilja. Vidare kan det innebära att vi inte kan dokumentera att vi har uppfyllt din begäran om att inte bli kontaktad i framtiden.

Utlämnande av personuppgifter

Vi använder oss av externa personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga som har tillgång till personuppgifter från vår webbplats och i våra system för att kunna uppfylla ändamålen, som bl.a. är kundregistrering i ekonomisystemet, bokföring, utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring som du har samtyckt till samt för säkerhetskopiering och leverans av din beställning.

Personuppgiftsbiträdena hanterar personuppgifter enligt våra instruktioner och endast för de ändamål som vi har nämnt här i integritetspolicyn. Vi har ställt olika säkerhetskrav på bolagen för att säkerställa att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och säkert.

Övriga personuppgiftsansvariga får endast personuppgifter från oss på laglig grund och är självständigt skyldiga att följa gällande lagar. 

Överföring av dina personuppgifter till tredje land (utanför EU/EES)

Som huvudregel överför vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om det skulle bli nödvändigt kommer det att ske i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive säkerställande av nödvändig grund för säker överföring.

Lagring av dina personuppgifter

Bolaget lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen av dina uppgifter. Särskilda regler kan dock gälla och inom vissa områden är det möjligt att dina personuppgifter lagras under en längre tid. Nedan har vi beskrivit hur länge vi sparar dina personuppgifter, beroende på din relation till vårt företag.

Om du är kund hos oss 

Dina personuppgifter sparas för att vi ska kunna dokumentera vår försäljning och bokföring till myndigheter om det skulle behövas. Den rättsliga grunden är 10 § första stycket bokföringslagen. Bokföringslagen kallas även för "bokföringslagens förordning".

Dessutom lagras de i enlighet med preskriptionslagen. Den rättsliga grunden för detta är avsnitten 2 och 3 i preskriptionslagen. Lagen om preskription kallas även "förordningen om preskription av fordringar (preskriptionslagen)".

Vi vill kunna dokumentera detta tillsammans med relevant korrespondens som kan ha förekommit med dig. Vi lagrar därför dina personuppgifter i samband med din kundrelation i upp till 5 år.

Om du begär tillgång (du har rätt att göra det)

Vi har ansvar för att bevisa att vi inte är ansvariga för en händelse som bryter mot dina personliga rättigheter.

Vi lagrar därför dina personuppgifter i samband med en begäran om ämnesåtkomst i upp till 10 år.

Vi gör detta eftersom vi är ansvariga gentemot dig i upp till 10 år om vi lämnar ut personuppgifter till fel person. På så sätt kan vi bevisa att vi inte har agerat felaktigt i samband med en begäran om tillgång till dina personuppgifter.  

Den rättsliga grunden för detta är 2 och 3 §§ preskriptionslagen samt artikel 5.2 och artikel 82.1-3 i dataskyddsförordningen. Preskriptionslagen är även känd som "lagen om preskription av fordringar (preskriptionslagen)".

Om du är en del av vårt nätverk och/eller vår affärspartner

Det tar lång tid att bygga meningsfulla och värdefulla relationer. Det är därför vi i allmänhet lagrar dina uppgifter i upp till 5 år från det att vi får dina personuppgifter.

Vi raderar uppgifterna tidigare om vi inte har kunnat hjälpa dig eller din organisation inom 5 år från det att vi tog emot dina uppgifter, t.ex. genom att skicka en remiss till dig.

Om vi inte har kunnat hjälpa dig inom den tiden är det inte meningsfullt att behålla dina personuppgifter längre. Då är det osannolikt att vi kommer att kunna hjälpa dig senare än 5 år efteråt.

Om vi har en bra arbetsrelation och ömsesidigt hjälper varandras företag och kunder, beräknas de 5 åren från vår senaste interaktion med varandra.

Om du ber oss att inte kontakta dig i framtiden

Vi lagrar i allmänhet din förfrågan i upp till 1 år efter att du har kontaktat oss så att vi respekterar din begäran om att inte bli kontaktade och inte gör det av misstag.

Om vi är en av dina kunder

Vi lagrar i allmänhet dina uppgifter i upp till 5 år efter det att vår kundrelation med dig/ditt företag har uppstått.

Detta gör vi för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter vid en eventuell tvist om den tjänst vi köpt av dig och ditt företag.

Dina rättigheter som registrerad

För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätt till tillgång 

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilket ändamål registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan förekomma samt information om varifrån uppgifterna härrör.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, vänligen skicka en skriftlig begäran till kundeservice@hw-homeware.dk. Du kan komma att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

Rätten till rättelse 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerade om dig uppmanas du att skriftligen kontakta oss så att uppgifterna kan rättas.

Rätten till radering 

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring 

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga.

Rätten till dataportabilitet 

Du har i vissa fall rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att göra invändningar 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering som utförs för att rikta vår direktmarknadsföring.

Du har också rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra berättigade intressen.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på kundeservice@hw-homeware.dk

För att skicka en begäran om dina personuppgifter via e-post, post eller telefon, vänligen använd kontaktuppgifterna Vilka vi är avsnitt i denna policy.

Din rätt att klaga

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas in via e-post dt@datatilsynet.dk eller via telefon +45 33 19 32 00. 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi ser regelbundet över denna integritetspolicy och uppdaterar den från tid till annan i takt med att våra tjänster och vår användning av personuppgifter utvecklas. Om vi vill använda dina personuppgifter på ett sätt som vi inte tidigare har identifierat, kommer vi att kontakta dig för att informera om detta och, om nödvändigt, be om ditt samtycke.

Vi kommer att uppdatera versionsnumret och datumet för detta dokument när det ändras.

Översikt över cookies:

Älskar du cookies lika mycket som vi gör? 🍪.

Vår webbplats använder dem för att leverera och förbättra våra tjänster och för att visa annonser som matchar användarnas intressen. Håller du med om detta? Om du vill kan du ändra ditt samtycke i framtiden.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa leveransen av den tjänst som du uttryckligen har begärt att få använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

På denna webbplats används olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tjänster från tredje part som visas på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ange ID och datum för ditt samtycke när du kontaktar oss angående ditt samtycke.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: hw-homeware.dk

Ditt nuvarande tillstånd: Tillåt alla. 

Ditt samtycke ID: dqFgw7sjxxJYpmStqwhLRkijTt3/rsblN5IxZYcm9Iz6Op0hHkfl+g==Datum för samtycke: Onsdagen den 10 november 2021 kl. 13.18.32 CET

Om du vill återkalla ditt samtycke eller ändra dina cookie-inställningar kan du göra det här: Ändra samtycke

 

Cookie-deklarationen uppdaterades senast den 03/03/2022 av Cookiebot:

Nödvändigt (13)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNG TYP
AWSALBCORS Zendesk Innehåller information om vilket serverkluster som användaren använder. Detta används i samband med lastbalansering för att optimera användarupplevelsen på webbplatsen. 6 dagar HTTP-kaka
SAMTYCKE [x2] Google
YouTube
Visar om besökaren har valt att acceptera cookies i marknadsföringskategorin. Cookien är nödvändig för efterlevnad av GDPR.  2 år HTTP-cookie
Cookie samtycke Cookiebot Lagrar användarens cookie-samtyckesstatus för den aktuella domänen. 1 år HTTP-cookie
hello_retail_state Amazonas Lagrar besökarens roll på webbplatsen, vanligtvis om besökaren är en användare eller administratör Session HTML lokal lagring
PHPSESSID statisk.hw-homeware.dk Bevarar användarstatus över sidförfrågningar. Session HTTP-kaka
wc_cart_skapad hw-homeware.com Nödvändigt för webbplatsens varukorgsfunktion. Gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de valda produkterna. Session HTML Lokal lagring
wc_cart_hash_# statisk.hw-homeware.com I avvaktan på Ihållande HTML Lokal lagring
wc_fragment_# statisk.hw-homeware.dk I väntan på Session HTML lokal lagring
woocommerce_cart_hash hw-homeware.com Nödvändigt för webbplatsens kundvagnsfunktion. Gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de valda produkterna och marknadsföra relaterade produkter. Session HTTP-kaka
woocommerce_artiklar_i_cart hw-homeware.com Nödvändig för webbplatsens kundvagnsfunktion. Gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de valda produkterna och marknadsföra relaterade produkter. Session HTTP-kaka
wordpress_test_cookie hw-homeware.com Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. Session HTTP-kaka
wp_woocommerce_session_# statisk.hw-homeware.dk Avvaktande 1 dag HTTP-kaka

Inställningar (2)

Preferenscookies gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen ser ut eller beter sig. Till exempel vilket språk du föredrar eller vilken region du befinner dig i.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNG TYP
klaviyoPå plats Klaviyo Används för att hantera om användaren har valt att prenumerera på några prenumerationer eller nyhetsbrev. Beständig Lokal lagring av HTML
yt-spelare-bandaid-värd YouTube Bestämmer den optimala videokvaliteten baserat på besökarens plattform och nätverkshastighet. Ihållande Lokal lagring av HTML

Statistik (14)

Statistiska cookies ger webbplatsägare insikt i användarnas interaktion med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNG TYP
__kla_id Klaviyo Denna cookie samlar in information om besökaren. Denna information används internt på webbplatser för att optimera webbplatsens relevans för besökare och för att registrera om besökaren har valt att ta emot nyhetsbrev. 2 år HTTP-cookie
_ga Google Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen. 2 år HTTP-kaka
_gat Google Används av Google Analytics för att sakta ner antalet förfrågningar till servern 1 dag HTTP-kaka
_gid Google Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen. 1 dag HTTP-kaka
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Denna cookie tilldelar besökaren ett ID; detta gör det möjligt för webbplatsen att räkna hur många olika besökare de har på webbplatsen. Denna information används för intern analys. 1 dag HTTP-cookie
_hjFörstaSeen Hotjar Denna cookie används för att avgöra om besökaren har besökt webbplatsen tidigare eller om det är en ny besökare. 1 dag HTTP-kaka
_hjInkluderadIPageviewSample Hotjar Anger om användarens navigering ska registreras i en viss statistik. 1 dag HTTP-kaka
_hjSession_# Hotjar Samlar in statistik om besökarens besök på webbplatsen, t.ex. antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen och vilka sidor som läses. 1 dag HTTP-kaka
_hjSessionUser_# Hotjar Samlar in statistik om besökarens besök på webbplatsen, t.ex. antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen och vilka sidor som läses. 1 år HTTP-kaka
aw_multi_anim_count Amazon Används för att räkna hur många gånger AddWish-knappen har visats. Session HTTP-kaka
samla in Google Används för att samla in uppgifter om användarens plattform (PC, surfplatta eller mobil) och preferenser - Dessa uppgifter används av Google Analytics för att optimera webbplatsens innehåll och annonsernas relevans. Session Pixel-spårare
pys_landning_sida statisk.hw-homeware.dk Fångar och lagrar vilka landningssidor som visades för användaren. 6 dagar HTTP-kaka
sn_global_countdown_last_reset_timestamp hw-homeware.dk Ställer in en tidsstämpel för när besökaren gick in på webbplatsen. Används för analytiska ändamål. Beständig HTML lokal lagring
SNS hw-homeware.com Ställer in ett unikt ID för det aktuella besöket. Detta gör det möjligt för webbplatsen att skilja enskilda besök från varandra, vilket används för intern statistik och analys. Session HTTP-kaka

Marknadsföring (36)

Marknadsföringscookies används för att spåra användare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren, och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNG TYP
__kla_visad statisk.hw-homeware.dk Samlar in data om användarens navigering och preferenser på webbplatsen - Används för att rikta potentiella nyhetsbrev baserat på dessa data. Beständig HTML lokal lagring
__zlcmid Zendesk Bevarar användarstatus över sidförfrågningar. 1 år HTTP-kaka
_fbp Meta Platforms, Inc. Används av Facebook för att leverera olika annonstjänster, inklusive realtidsbud från tredjepartsannonsörer. 3 månader. HTTP-kaka
_gac_UA-# Google Lagrar information om annonskampanjer från Google Adwords för att kunna visa riktade annonser till besökaren. 3 månader. HTTP-kaka
_gcl_au Google Används av Google Adsense för att experimentera med effektiviteten i deras annonser. Dessa sker på alla webbplatser som använder Google Adsense. 3 månader. HTTP-kaka
_gcl_aw Google Används för att mäta effektiviteten i marknadsföringsinsatser på webbplatser genom att mäta konverteringsgraden för webbplatsannonser på olika webbplatser. 3 månader. HTTP-cookie
_sn_a hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på webbplatsen. 1 år HTTP-kaka
_sn_m hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på webbplatsen. 1 år HTTP-kaka
_sn_n hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på webbplatsen. 1 år HTTP-kaka
annonser/ga-audiences Google Används av Google AdWords för att upprepa annonser till besökare som sannolikt kommer att omvandlas till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser. Session Pixel Spårare
aw_väg_filter Amazon Används för att optimera genomförandet av produktrekommendationer baserat på användarens besök på webbplatsen. Session HTML lokal lagring
aw_pb Amazon Används för att optimera genomförandet av produktrekommendationer baserat på användarens besök på webbplatsen. Session HTML lokal lagring
aw_webbplats_uuid Amazon Samlar in preferensdata om en specifik användare på olika webbplatser. Syftet är att optimera annonsernas relevans och se till att samma användare inte visas samma annons fler gånger än avsett. Session HTTP-kaka
en Meta Platforms, Inc. Används av Facebook för att leverera olika annonstjänster, inklusive realtidsbud från tredjepartsannonsörer. 3 månader. HTTP-kaka
hello_retail_id Amazon Samlar in statistik om användarens besök på webbplatsen, t.ex. antalet besök, den genomsnittliga tid som spenderas på webbplatsen och vilka sidor som läses. Syftet är att segmentera webbplatsanvändare efter faktorer som demografi och geografi för att göra det möjligt för media- och marknadsföringsbyråer att strukturera och förstå sina målgrupper för att kunna anpassa onlineannonsering. 1 år HTTP-kaka
IDE Google Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera om webbplatsanvändarens åtgärder efter att ha tittat på eller klickat på en av annonsörens annonser. Syftet är att mäta hur effektiv en annons är och att rikta annonser till användaren. 1 år HTTP-kaka
pagead/1p-användarlista/# Google Samlar in data om användarens intresse för specifika produkter eller evenemang på olika webbplatser. Samlar även in data om användarens navigering mellan webbplatser. Används för att optimera och mäta effektiviteten i annonser. Används vidare för att underlätta betalning av hänvisningsavgifter mellan webbplatser. Session Pixel Spårare
pagead/landing [x2] Google Samlar in preferensdata om en specifik användare på olika webbplatser. Syftet är att optimera annonsernas relevans och se till att samma användare inte visas samma annons fler gånger än avsett. Session Pixel-spårare
pys_fb_event_id statisk.hw-homeware.dk Samlar in data om besökarens användning av webbplatsen. Detta används för att optimera relevansen av webbplatsens annonser. Session HTTP-kaka
sök_search_omdirigeringar Amazon Samlar in data om användarens användning av webbplatsens sökfunktion. Dessa uppgifter kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren. Session HTML Lokal lagring
sök_search_omdirigeringar_hash Amazon Samlar in data om användarens användning av webbplatsens sökfunktion. Dessa uppgifter kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren. Session HTML Lokal lagring
test_cookie Google Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 dag HTTP-cookie
tr Meta plattformar, Inc. Används av Facebook för att leverera olika annonstjänster, inklusive realtidsbud från tredjepartsannonsörer. Session Pixel-spårare
BESÖKARE_INFO1_LIVE YouTube Försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med inbäddad YouTube-video. 179 dagar HTTP-kaka
YSC YouTube Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över vilka YouTube-videor användaren har tittat på. Session HTTP-kaka
yt.innertube::nästaId YouTube Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över vilka videor från YouTube som användaren har tittat på. Beständig HTML lokal lagring
yt.innertube::förfrågningar YouTube Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över vilka videor från YouTube som användaren har tittat på. Beständig HTML lokal lagring
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Beständig Lokal lagring i HTML
yt-remote-cast-tillgänglig YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Session HTML lokal lagring
yt-remote-cast-installerad YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Session HTML lokal lagring
yt-remote-anslutna-enheter YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Beständig Lokal lagring i HTML
yt-remote-enhets-id YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Beständig Lokal lagring i HTML
yt-remote-fast-kontroll-period YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Session HTML lokal lagring
yt-remote-session-app YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Session HTML lokal lagring
yt-remote-session-namn YouTube Lagrar användarens inställningar för videospelare när en inbäddad YouTube-video spelas upp Session HTML lokal lagring

Oklassificerad (7)

Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera tillsammans med leverantörerna av de enskilda cookies.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNG TYP
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cc Amazon I väntan på Session HTML lokal lagring
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cchash Amazon I väntan på Session HTML lokal lagring
pmTPTrack statisk.hw-homeware.dk I väntan på Session HTTP-cookie
search_initialization_code_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazonas Avvaktande Session HTML lokal lagring
search_initialization_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazonas I väntan på Session HTML lokal lagring
search_result_styles_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazonas I väntan på Session HTML lokal lagring
search_style_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazonas I väntan på Session HTML lokal lagring